Health Solutions Network

kalogirou

Γνωρίστε το Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου 2018
healthsolutions

Η εξέταση αυτή γίνεται από την 11η εβδομάδα, μέχρι 13 εβδομάδες και 6 μέρες και είναι απαραίτητο να την κάνουν όλες οι έγκυες γυναίκες. Πραγματοποιείται διακοιλιακά, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί να γίνει και διακολπική εξέταση. Πρόκειται για μία εξέταση με πολλές παραμέτρους και σημαντικά αποτελέσματα, που μπορούν να προβλέψουν σε μεγάλο βαθμό την καλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης.

Σε πολλές περιπτώσεις, ανάλογα με τα αποτελέσματα, οι ενέργειες που θα γίνουν, μπορούν κυριολεκτικά να σώσουν μια εγκυμοσύνη, που διαφορετικά θα είχε μη επιθυμητή εξέλιξη.

Σκοπός αυτής της πολύ σημαντικής εξέτασης είναι:

Ακριβής Καθορισμός Ηλικίας Κυήσεως: Ιδιαίτερα σημαντικό για τις γυναίκες που δε θυμούνται την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου τους, ή έχουν ακανόνιστο κύκλο, ή  έχουν συλλάβει ενώ θήλαζαν ή έχουν συλλάβει αμέσως μετά τη διακοπή αντισυλληπτικού χαπιού ή το συχνότερο έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο κύκλο από 28 ημέρες. Μετρώντας το μήκος του εμβρύου υπολογίζουμε την πιθανή ημερομηνία τοκετού και συνεπώς την ακριβή ηλικία κύησης.

Διάγνωση Πολύδυμης Κύησης: Περίπου το 2% των φυσικών συλλήψεων και το 10% των συλλήψεων με τεχνικές υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπως IVF (εξωσωματική) οδηγούν σε πολύδυμη κύηση. Το υπερηχογράφημα αυτό καθορίζει αν και τα δυο έμβρυα αναπτύσσονται φυσιολογικά, αν βρίσκονται στον ίδιο σάκο και αν μοιράζονται τον ίδιο πλακούντα. Το τελευταίο οδηγεί σε διάφορες σοβαρές επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται πιο συχνή παρακολούθηση.

Αδρή εκτίμηση της Ανατομίας του Εμβρύου και διάγνωση κάποιων σοβαρών Εμβρυϊκών Ανωμαλιών: Γίνεται αδρός έλεγχος του εγκεφάλου της κοιλιάς, των άκρων, της σπονδυλικής στήλης και άλλων ανατομικών στοιχείων του εμβρύου, στον βαθμό που μπορούν να φανούν, αφού ο πλήρης έλεγχος της ανατομίας γίνεται στο 2ο τρίμηνο με το υπερηχογράφημα  Β΄ Επιπέδου. Κάποιες σοβαρές εμβρυϊκές ανωμαλίες, μπορεί να φαίνονται σε αυτή την ηλικία κυήσεως, αλλά το υπερηχογράφημα των 20 εβδομάδων είναι απαραίτητο και περισσότερο λεπτομερές.

Διάγνωση Αποβολής – Παλίνδρομης κύησης: Περίπου στο 3% των γυναικών που προγραμματίζονται για το υπερηχογράφημα αυτό, διαπιστώνεται αποβολή, που συνήθως έχει συμβεί κάποιες ημέρες πριν και συχνά χωρίς καμία προειδοποίηση.

Υπολογισμός κινδύνου Πρόωρου Τοκετού. Η εκτίμηση του κινδύνου για πρόωρο τοκετό (τοκετός πριν από τις 37 εβδομάδες), γίνεται με τη μέτρηση του μήκους του τραχήλου της μήτρας διακολπικά (τις περισσότερες φορές) σε συνδυασμό και με το ιστορικό της γυναίκας. Πρέπει σε όλες τις γυναίκες να το συστήνουμε, αλλά κυρίως σε γυναίκες που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο για πρόωρο τοκετό όπως γυναίκες με πολύδυμες κυήσεις, προηγούμενο πρόωρο τοκετό, προηγούμενες αποβολές ή εκτρώσεις, προηγούμενα χειρουργεία στον τράχηλο, συγγενείς ανωμαλίες μήτρας και άλλες παθήσεις.

Υπολογισμός κινδύνου Προεκλαμψίας και Υπολειπόμενης Ενδομήτριας Ανάπτυξης:  Η προεκλαμψία θα παρουσιαστεί στο 2-5% των εγκύων. Καθ΄όλη την διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά ειδικότερα στο πρώτο τρίμηνο, πρέπει να αξιολογείται υπερηχογραφικά, με την χρήση  Doppler, η ροή του αίματος στις μητριαίες αρτηρίες της μητέρας (αρτηρίες που πηγαίνουν το αίμα στον πλακούντα). Αυτές οι μετρήσεις σε συνδυασμό με κάποιους βιοχημικούς δείκτες (ορμόνες), από το αίμα της μητέρας (PAPP-A, PLGF), καθορίζουν τον κίνδυνο της μητέρας να αναπτύξει προεκλαμψία στο 3ο τρίμηνο και του εμβρύου, για ενδομήτρια καθυστέρηση της ανάπτυξης του (μικρό έμβρυο). Σε αυτές τις περιπτώσεις συνίσταται πιο συχνή παρακολούθηση και συνήθως συστήνεται στη μητέρα φαρμακευτική αγωγή. Πρόκειται για προαιρετική εξέταση, που όμως μπορεί να αποβεί ωφέλιμη σε πολλές γυναίκες, μειώνοντας ή και εξαλείφοντας την πιθανότητα προεκλαμψίας, εκλαμψίας, πρόωρου τοκετού και υπολειπόμενης ανάπτυξης του εμβρύου.

Υπολογισμός της πιθανότητας για Σύνδρομο Down (τρισωμία 21) και άλλες Χρωμοσωματικές Ανωμαλίες: Σε  κάθε γυναίκα, εκτιμάται ο ατομικός κίνδυνος για αυτήν την συγκεκριμένη εγκυμοσύνη για το σύνδρομο Down. H πιθανότητα υπολογίζεται με βάση την ηλικία της μητέρας, την μέτρηση δύο ορμονών στο αίμα της (Papp-a, free b-HCG) και υπερηχογραφικά ευρήματα (δείκτες) όπως η αυχενική διαφάνεια, το ρινικό οστό, ο φλεβώδης πόρος του εμβρύου και κάποιες εμβρυϊκές ανωμαλίες, αν υπάρχουν. Οι γονείς λαμβάνουν λεπτομερή επεξήγηση και συμβουλές σχετικά με τη σημασία του κινδύνου αυτού και τις δυνατότητες για περαιτέρω διερεύνηση (επεμβατικός ή μη επεμβατικός έλεγχος) και αποφασίζουν ανάλογα.

komis

Κλείστε το ραντεβού σας με τον Γυναικολόγο κο Ανδρέα Κόμη εδώ

Τα περισσότερα έμβρυα είναι φυσιολογικά. Ωστόσο, κάθε γυναίκα ανεξάρτητα από την ηλικία της έχει κάποιο κίνδυνο να γεννήσει ένα μωρό με σωματική ή/και διανοητική αναπηρία.

Σε ορισμένες περιπτώσεις η ανωμαλία αυτή οφείλεται σε χρωμοσωματικές ανωμαλίες όπως σύνδρομο Down (Τρισωμία 21), σύνδρομο Edwards (Τρισωμία 18), σύνδρομο Patau (Τρισωμία 13) κ.α.

Ο υπερηχογραφικός έλεγχος 1ου τριμήνου - Αυχενική Διαφάνεια, αποτελεί προγνωστική εξέταση (screening test) και ΔΕΝ είναι διαγνωστική εξέταση. Δείχνει δηλαδή τις πιθανότητες και δεν βάζει διάγνωση.

Ο μόνος τρόπος να διαγνωσθεί με βεβαιότητα (100%) αν το έμβρυο έχει κάποια χρωμοσωματική ανωμαλία, είναι να γίνει επεμβατικός έλεγχος, όπως λήψη χοριακής λάχνης (τροφοβλάστη, CVS) ή αμνιοπαρακέντηση. Ωστόσο, οι επεμβατικές αυτές μέθοδοι, έχουν κάποιο μικρό κίνδυνο αποβολής (μικρότερο από 0,5%).Η τελική απόφαση ανήκει στους γονείς να κρίνουν εάν ο κίνδυνος για χρωμοσωματικές ανωμαλίες που έχει υπολογιστεί είναι αρκετά υψηλός ή όχι, ώστε να προχωρήσουν σε επεμβατική εξέταση.

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, μια επεμβατική διαγνωστική εξέταση, συνήθως προσφέρεται εφόσον η πιθανότητα για το σύνδρομο Down  ή για κάποια άλλη συνήθη χρωμοσωματική ανωμαλία είναι 1 στα 300 ή μεγαλύτερη (δηλ. 1:200, 1:70 κ.ο.κ.).

Ευχαριστούμε τον Γυναικολόγο κ.Α.Κόμη. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε  στο www.andreaskomis.gr και στα τηλ.επικοινωνίας 210 7251112 & 6945 587170

Επειδή η γυναίκα φροντίζει την εμφάνιση της, κάντε «Like» στη σελίδα του NewWoman.gr και ενημερωθείτε για ότι νέο από το χώρο της ομορφιάς!Copyright newwoman © 2021 Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος κατασκευή ιστοσελίδων webmac
Powered by Health Solutions